צבירי כוכבים הם קבוצות כוכבים בהן הכוכבים קרובים באופן יחסי וקיימת אינטראקציה כבידתית ביניהם.
צבירי כוכבים ניתן לראות בתוך הגלקסיה שלנו – שביל החלב או בגלקסיות אחרות. צביר כוכבים יכול להכיל עשרות עד אלפי כוכבים.
אנו מניחים שהכוכבים בצבירים נוצרים מאותה ערפילית גז בזמנים קרובים. מכאן, גיל הכוכבים בצביר מסויים, יהיה זהה פחות או יותר. עניין זה חשוב במחקר, מאחר וניתן לסווג ולהשוות תכונות של כוכבים מסוגים שונים תוך כדי ניטרול גיל הכוכבים.
חלק מצבירי הכוכבים ניתנים לתצפית ללא טלסקופים, כמו צביר הפלאידות, ערפילית אוריון ועוד.

צביר כוכבים פתוח, צביר כוכבים סגור

נהוג לסווג את צבירי הכוכבים לשני סוגים עיקריים:
צביר כוכבים פתוח – צבירים בהם לא כול הכוכבים לכודים ויש כוכבים ש”בורחים” מהצביר. צבירי כוכבים חדשים יחסית וגיל הכוכבים בהם צעיר. דוגמא לצביר פתוח – צביר הפליאידות (M45).
צביר כוכבים כדורי (סגור) – צבירים בהם הכוכבים לכודים בקבוצה ואין כוכבים שבורחים. בין הגופים העתיקים ביקום, מנגנון היווצרותם עדין לא בור לגמרי, יוכלים להכיל בין אלפי למליוני כוכבים זקנים. דוגמא לצביר כדורי – הצביר הגדול בקבוצת הרקולס (M13) .