ערפילית אוריון – צביר גזים בין כוכבי, מסיבי מאוד, בו נולדים כוכבים הנמצא בקבוצת אוריון, הצייד. ערפילית אוריון אחת מהערפיליות הבולטות בשמי הלילה במהלך החורף ותחילת האביב. לכן היא נקראת גם “מלכת הערפיליות”.  היא נמצאת במרחק של כ-1,300 שנות אור ממערכת השמש. היא מהווה ערפילית פליטה, החזרה ובליעה, גודלה מוערך ב-24 שנות אור.