מטר הלירידים הוא מטר מטאורים בינוני בעומצתו, 15-20 מטאורים/שעה. חל בין 16-24/4 ומגיע לשיאו ביום 22/4. מטר זה מתרחש כאשר כדור הארץ חולף דרך שובל האבק שמותיר אחריו השביט תאצ’ר. מטר הלירידים נקרא כך מאחר ונקודת ההקרנה שלו נמצאת בקבוצת נבל, Lyra.