כוכב לכת הוא גרם שמים שאינו כוכב. על פי הגדרת איגוד האסטרונומיה הבינלאומי נדרשים מספר תנאים להגדרת גרם שמים ככוכב לכת.

1. בעל מסה מספיק גדולה על מנת שכוח המשיכה שלו יצור גוף קרוב לכדורי.

2. נע במסלול קבוע סביב השמש.

3. מפנה את מסלולו סביב השמש מגוף אחרים.

כוכבי לכת אינם מקרינים אור משלהם, המסה שלהם קטנה מידי ליצור היתוך גרעיני. האור המוקרן מהם הינו החזר של אור השמש. במערכת השמש “שלנו” ישנם 8 כוכבי לכת הנעים סביב השמש. כיום ידוע על מערכות שמש נוספת ביקום, בהם נעים כוכבי לכת סביב השמש  “שלהם”.