מערכת של שני כוכבים או יותר המקיפים מרכז משותף מכונה – “כוכב כפול”. מערכות אלו נפוצות מאוד ביקום. למעשה, מעריכים שכ-50% מהכוכבים הם למעשה כוכב כפול.

ניתן לחלק כוכבים כפולים לשתי קטגוריות עיקריות:

חקר כוכבים כפולים מספק מידע חשוב על התהוות הכוכבים, התפתחותם ואבולוציה שלהם. לדוגמה, ניתן ללמוד על מסותיהם של כוכבים על ידי מדידת תנועתם במסלול סביב מרכז המסה המשותף. כמו כן, ניתן ללמוד על תהליכים כמו העברת חומר בין כוכבים במערכות בינאריות הדוקות.