מונח הבנוי משתי מילים יווניות: אסטרו – כוכב, נומיה – חוק, סדר. “חוקיות של היקום והכוכבים”
תצפית ומחקר תאורטי של גורמי שמים ומרחבי החלל המפרידים ביניהם ושל היקום בכללותו.
הבנת התהליכים הפיסיקליים והכימיים ברחבי היקום והשפעתם על הכוכבים ושאר גרמי השמיים השונים.