מונח הבנוי משני מילים יווניות: אסטרו – כוכב, לוגיה – תורה. “תורת הכוכבים”
אסטרולוגיה עוסקת בתצפית והכרת מיקום הכוכבים בזמן נתון והשפעת סדר זה על אירועי טבע ואנוש עתידיים. כיום אסטרולוגיה אינה מדע, אלא בגדר אמונה. בעבר אסטרונומיה ואסטרולוגיה הלכו יד ביד, הרבה מין הידע התצפיתי באסטרונומיה הגיע אלינו מצרכים אסטרולוגיים.