תצפיות כוכבים בראי הזמן – לידתה של האסטרונומיה

תצפיות כוכבים - מודל גאוצנטרי

דף זה נכתב כהרחבה לפעילות שלנו – תצפיות כוכבים במכתש רמון / דרום התקופה הקלסית – יון ורומא במהלך המחצית הראשונה של האלף הראשון לפני הספירה, התפתחה האסטרולוגיה בעיקר אצל עמי המזרח – מסופוטמיה, מצרים ופרס. עיקר הידע נאסף מתוך תצפיות כוכבים לשם חיזוי העתיד והסדרת הזמן – חודש, שנה ועונות. השימוש בידע היה מעשי, […]

תצפיות כוכבים בראי הזמן – אסטרולוגיה במרחב הקדום

דף זה נכתב כהרחבה לפעילות שלנו – תצפיות כוכבים במכתש רמון / דרום כללי אסטרונמיה היא אחד המדעים העתיקים ביותר, ביטויים למעמדה מופעים בתרבותיות פרהיסטוריות רבות. שמי הלילה והיום שנגלו לעיניהם של הקדמונים, כוכבים קרובים וכוכבים רחוקים בודאי הקסימו אותם כפי שהם מקסימים אותנו היום. לצד זאת, אירועים חריגים כמו ליקוי חמה וירח, הופעת שביטים […]

תצפיות כוכבים בראי הזמן -כללי

דף זה נכתב כהרחבה לפעילות שלנו – תצפיות כוכבים במכתש רמון / דרום הגדרות אסטרונומיה – תצפית ומחקר תאורטי של גורמי שמים ומרחבי החלל המפרידים ביניהם ושל היקום בכללותו. אסטרולוגיה – תצפית והכרת מיקום הכוכבים בזמן נתון והשפעת סדר זה על אירועי טבע ואנוש עתידיים. כיום אסטרולוגיה אינה מדע, אלא בגדר אמונה. בעבר אסטרונומיה ואסטרולוגיה […]