מערב הנגב – נחל הבשור, ארץ גרר

שיטפון בנחל הבשור

נחל בשור נחל הבשור (בערבית ואדי אל עזה ) הוא מגדולי הנחלים בנגב. אורכו כ-80 קילומטרים ושטח אגן הניקוז שלו, כולל נחל באר שבע ונחל גרר, כ-3,400 קמ”ר. ראשיתו של נחל הבשור בהר מחיה, שבגבול רמת עבדת ורכסי הר הנגב הצפוני. מכאן יורד הנחל אל המישור הרחב המפריד בין מתולי הגיר של רמת עבדת לבין […]