שיירות המדבר

עזרא אוריון

(מתוך ‘דרכי הבשמים’, בעריכת עזרא אוריון ויעקב עיני, בהוצאת מדרשת שדה בוקר,1991.)

א. הופעת שיירות מדבר*

מקובל על החוקרים לתארך את הופעת הגמל, כרכב שיירות מדבר** במזרח הקרוב, למאות ה – 11 – 13 לפנה”ס. עד אותה תקופה אילצה תפוצת המשקעים את שיירות החמורים, הידועות כבר כאלפיים שנה מוקדם יותר, לנוע ממסופוטמיה במעלה נהר פרת עד אזור תיפסח, ולהגיע אל בקעת הלבנון או אל נאת דמשק (אופום או אופי במצרית), תוך עקיפת המדבר הסורי מצפון, לחצות את ארץ-ישראל ולנוע לאורך חוף סיני עד לאזור הדלתה.
תפוצת המשקעים במזרח התיכון התוותה לא רק את דרכי שיירות החמורים, הפרדים והסוסים לאורך שולי הסהר הפורה, אלא גם את צירי התנועה של הרכב האופני הנגרר על-ידי בהמות אלו: עגלות, כרכרות ומרכבות. עגלות בעלות גלגלי עץ מלאים ידועות כבר בתרבות השומרית, בחצי הראשון של האלף ה- 3 לפנה”ס. המרכבה בעלת אופן החישורים, ידועה במזרח התיכון החל מן המאה ה18- לפנה”ס. הגלגל כמעט לא חדר אל המדבר עצמו עד הופעת הרכב המוטורי, סביב ראשית המאה הזאת, ערב מלחמת העולם הראשונה.
התפתחות שיירות של גמלים*** בסוף האלף ה – 2 לפנה”ס היוותה מהפכה תעבורתית, שפתחה צירים ישירים חוצי-מדבר מן המפרץ הפרסי ומדרום-ערב אל הים-התיכון. הופעתן של נאות-המדבר פטרה ותדמור כערי שיירות, מהווה ביטוי מובהק להתפתחות זו.
המיצר הגיאוגרפי שבין ראש מפרץ אילת ובין ים-המלח, ניקז חלק ניכר מצירי שיירות אלה אל הנגב. יש להניח, שהחל מסוף האלף ה – 2 חוצות אותו אורחות גמלים ומתמסדים בהדרגה דרכים ראשיות וחניוני לילה ליד מקורות מים.
____________________
* המקורות למאמר זה מופיעים בסוף המאמר.
** המושג ‘שיירה’ (בארמית: שירתא, בערבית: שיארה) איננו מגדיר את מין הפרטים המהווים אותה ואת מספרם. בפפירוסי זנון משנת 259 לפנה”ס נמצא “חשבון הכנסות משיירות גמלים”, המתאר שיירות בנות ארבעה
גמלים, הפועלות על ‘דרך הים’. שיירה יכולה למנות עשרות, מאות ואף אלפי גמלים. *** גמל באכדית: גמלו; בארמית: גמלא; בערבית: ג’מל.

הרודוטוס מדווח בשנת 448 לפנה”ס על שווקים שבין קדיטיס (עזה) ויניסוס (חאן יונס?), המופעלים בזיכיון על-ידי “ערבים חופשיים ממס” לשלטון הפרסי. נראה, שיש לראות בעיקר בעזה את ‘פי הצינור’ של צירי סחר המור, הלבונה, הזהב והתבלין, מעת היתמסדותה של רשת שיירות המדבר, סביב המאה ה – 10 לפנה”ס, ועד לתקופה הרומית-ביזנטית (המאות ה – 2 עד ה – 7 לסה”נ).*
תיארוך הופעתה של הישות הערבית-נבטית בנגב הינו עדיין מעורפל. ניתן לתארך אותה לסוף התקופה האשורית – ראשית הפרסית (המאות ה – 8 עד ה – 6 לפנה”ס). עדויות ארכיאולוגיות לחניונים נבטיים מן המאה השלישית לפנה”ס במואה ובעבדת, וכן למצד נבטי במואה ולמצודה נבטית בתל ניצנה מן המאה השנייה לפנה”ס, מסמנות את שלב היאחזותם הברורה בנגב. החניונים מתפתחים בהדרגה כחאנים, ואלה מהווים, כנראה, מרכזי – גיבוש לערים הנבטיות העתידיות.1
תפוצת הערים הנבטיות והכפרים שביניהן מבטאת בבירור את תפוצת המשקעים באזור זה: רק בתחומי המפנה הגשום הצפוני-מערבי של הר-הנגב הפכו החאנים לערים, ששילבו שירותים ואבטחת שיירות בחקלאות מדברית מפותחת ובגידול צאן.

ב. הגמל - תפוצה וביות

הגמל החד-דבשתי (Camelus dromedarius) נפוץ בעיקר בדרום-מזרח אסיה ובצפון-אפריקה, כולל המזרח-התיכון, ואילו הגמל הדו-דבשתי (C. Bacterianus) נפוץ בעיקר במדבריות הקרים של אסיה המרכזית. תהליכים אבולוציוניים, בשילוב תכונות פיסיולוגיות ודרכי התנהגות, הביאו להתאמתו של הגמל להישרדות בסביבה מדברית.2
תיארוך ביותו של הגמל שנוי במחלוקת חוקרים. עצמות גמלים נמצאו באתרים פריהיסטוריים מן הפליאולית התחתון באסיה התיכונה, בהודו ובצפון-אפריקה. עצמות גמל בר נתגלו בחפירות של עובדיה שבעמק הירדן, בשכבה המתוארכת ל – 1.250.000 לפנה”ס, ובמדבר הנובי באתרים מוסטריים כ – 40.000 לפנה”ס. המושג ‘ביות’ (Domestication) כולל קשת של תפקודים: בהמת מרעה, התורמת לאדם חלב, צמר ובשר; בהמת משא ביתית להעברת אוהל או מיטלטלין לטווחים קצרים; בהמת חריש, דייש והובלת יבולים; רכב תקשורת וסחר ארוכי-טווח; רכב לחימה.
יש המתארכים את ביות הגמל לתקופות הפריהיסטוריות הנזכרות, ויש המתארכים אותו לתקופה הכלקוליתית – האלף הרביעי לפנה”ס.
____________________
* תופעה מקבילה לעזה באותן תקופות הייתה לפטיס מגנה Leptis Magna, בחוף לוב, כיום לבדה ממזרח לטריפולי – מושבה פיניקית מהמאה העשירית לפנה”ס. הייתה כפופה לקרתגו ואחריה לרומי. עושרה מיוחס על-ידי ההיסטוריונים להיותה ‘פי הצינור’ של נתיבי שיירות הגמלים, אשר חצו את מדבר סהרה מאפריקה המשוונית.
(ארתור סגל, בתוך: מיכה לוין / ‘אדריכלות מונומנטלית בירושלים’, עמ’ 19, תכנית העיר והנמל);
ראה: ‘The Camel’ / Gauthier Pilter & Dagg, 1981


במרכז חצי-האי ערב נתגלו ציורי סלע המתארים צייד גמלים מחד, והולכת גמלים ורכיבה על גמלים מאידך. יש המזהים בצירוף זה את שלב ביותו של הגמל, אך תיארוכו של שלב זה שם איננו ברור.
בצפון תימן נמצאו צלמיות חימר של גמלים המתוארכות ל – 1000 לפנה”ס בקירוב, והן הקדומות מסוגן שנתגלו עד כה.

ג. השיירות - מבנה, ארגון וביצוע

תוכנו של פרק זה מבוסס בעיקרו על ספרה של כריסטינה פ’ גראנט: ‘המדבר הסורי’, המסתמך על מספר רב של מקורות ביבליוגרפיים ועל חקירותיה ונסיונה של המחברת.4 לדעתה של כ”ג ועל-פי העדויות, נראה שתבנית שיירות המדבר, ארגונן, מבנן וצורת תנועתן, לא נשתנו הרבה מאז הופעת השיירות בסוף האלף השני לפנה”ס. רוב המקורות המתארים שיירות אלה, הוא ממאות השנים האחרונות. אך ניתן להקיש מתיאורים אלה בקירוב את תבניתן של השיירות הקדומות:
גוף השיירה – החל מסוף האלף השני לפנה”ס נכללו בו גמלים הנושאים מטעני סחורות, אספקה, מים, סוחרים ונוסעים שונים. מספר הגמלים נע, כנראה, מבודדים ועד מאות אחדות ואף יותר.
המנהיג – בטבלת תדמור הוא מוגדר כ’סינודיארך’ (בערבית: באשי). הוא נבחר בידי הגורם היוזם: ממלכתי, עירוני, שבטי, איגוד סוחרים וכו’. אחריותו הייתה כוללת – משלב התארגנות השיירה ועד פיזורה בעיר היעד. ברוב המקרים היה זה שיחי’ בדווי חזק וידוע במרחב.
מטה השיירה – בעלי תפקידים נוספים לעזרתו של המנהיג: מורה-דרך (בערבית: דליל), לא פעם אב ובנו המתלמד; אמרכל, רצים ומשרתים.
משמר נייד – רכוב ו/או רגלי
נהגי הגמלים – בעליהם או נהגים שכירים, אחד לכל גמל או לגמלים אחדים.
הגמלים – סופקו על-ידי היוזם או על-ידי שבטים ‘מגדלי גמלים’, במרחב הסמוך לעיר המוצא.
אל השיירה העמוסה צורפו גמלים ‘ריקים’ להחלפה. לעתים שבט אחד הוא שהנהיג, סיפק את הגמלים ואבטח את השיירה – בכעין מונופול.
הכנות למשימה – לכל יציאת שיירה, בכל היקף שהוא, קדם שלב פעלתני של התארגנות: ריכוז הון, בחירת מנהיג, ריכוז המטענים, גיוס גמלים ונהגי גמלים, מינוי מטה, הסדרת חוזים וביטוח, הסדרת הסכמי-מעבר עם ‘מלכי הארצות’ – בעיקר שיח’ים בדוויים, וגיוס יחידות משמר. שלב זה יכול היה להימשך עד חודשיים-שלושה.
ציר תנועה – נבחר על-ידי המנהיג מבין הצירים שהיו בכל התקופות הנזכרות, כבר ‘עתיקים כזמן’, לאור הערכת-מצב שלקחה בחשבון שיקולי עבירות, עונות השנה, מצב מקורות המים במרחב, מצב המרעה, מצב הביטחון לאורך הצירים השונים, גובה התשלומים שיש לשלם עבור מעבר, יחסי הכוחות בין השבטים ובין האימפריות וכו’.
צורת תנועה – השיירה נעה על-פי-רוב במתכונת קבועה: המשמר הקדמי, עם מורי-הדרך, נעו קילומטרים אחדים לפניה, אחריהם נעו המנהיג ומטהו, ואחריהם השיירה עצמה, כשלאורכה נעים, פרושים, אנשי המשמר.

    • השהיות בדרך במשך היום היו קצרות. בתנאי שרב קשים הייתה שהיית צהרים ארוכה יותר.
    • הכניסה לחניון לילה בשטח הייתה בדרך-כלל שעה-שעתיים לפני שקיעת השמש – לפריקת
    • הגמלים, לפיזורם למרעה ולהתארגנות לקראת הלילה, כאשר המטענים מסודרים במעגל, כעין חומה, שבתוכה מאהל ומחוצה לה מוצבים זקיפים. גם הגמלים נכפתו והורבצו בחוץ.

 

    בחניית לילה בתחנות הדרכים, הוכנס כנראה לחצר החאן רק חלק מן השיירה או רק המטענים, המטה ועשירי הסוחרים. אלה היו מבלים ערב בבתי המרחץ (במואה, בשער רמון, בעבדת, בממשית) ולנים בחדריו.
  • לעתים מוזכרת תנועת שיירות גם בשעות הלילה.

מהירות התנועה ומשקל המטענים – אלה הושפעו מעומס הגמלים, ממספרם, מעבירות שטח, מעונת השנה, ממצב המרעה ומקורות המים וכו’. המסע מבצרה לחאלב (לפי כ’ גראנט), שאורכו כ – 2000 ק”מ, ארך 70-30 יום.
– גמלי רכיבה רכובים – מסוגלים לנוע כ – 9-5 ק”מ בשעה, במשך 20-10 שעות ברציפות, בשטח נוח. – גמלי משא עמוסים – נעים כ4- ק”מ בשעה, כ40-30- ק”מ ביום.

תודות למבנה גבו הקמור יכול הגמל לשאת משאות כבדים יותר מאלה שיכולים לשאת הסוס, פרד או החמור. המטען מועמס על גבו על-פי-רוב כשהוא רובץ, ואם המשא כבד מדי עבורו, לא יכול להתרומם על רגליו האחוריות. אם הצליח בכך, יצליח להתרומם גם על רגליו הקדמיות. גמלי הנוודים בסהרה נושאים ביום, בדרך-כלל, עד 150 ק”ג. בקורפוס הגמלים הבריטי, במלחמת העולם הראשונה, נשאו הגמלים כ – 200 ק”ג. גמלי משא גדולים, שמשקלם כ – 600 ק”ג, יכולים לשאת כמחצית ממשקל גופם בקצב מסע רגיל.5
ט”א לורנס, ‘איש ערב’, מדווח בספרו ‘שבעת עמודי חכמה’, על סבילותם של גמלי רכיבה ועל מהירות תנועתם במלחמת העולם הראשונה:
…לאחר כיבוש עקבה ב-6.7.1919 הוא חוצה את סיני עם 8 רוכבים… ראס אל-נאקב… תמד… מעבר המיתלה… אל-שאט… כ – 240 ק”מ ברכיבה רצופה, תוך 49 שעות כ – 5 ק”מ/שעה.
בפברואר 1918, עם כמה רוכבי גמלים, הוא יורד לפנות ערב מטפילה שבהרי אדום, דרך נקב ד’חל… עין- חוסוב… את מעלה העקרבים The pass, הם עולים לפנות בוקר ומגיעים לבאר-שבע בצהרים. כ-128 ק”מ תוך כ – 20 שעות במהירות של כ – 6,4 ק”מ/שעה, בנתיב תלול בחלקו.6
כתב ה’נשיונל גיאוגרפיק’, ת’ אברקרומבי, ראיין סוחר המוביל חיטה וסחורות מן הנמל הסעודי אד-דמאם אל גבול צפון-תימן:
“…כילד עבדתי בשיירות הגמלים של אבי… המדבר היה נרחב והצעדות ארוכות… מטען של כ550- שקים היה מובל על-ידי כ – 135- גמלים… משך המסע היה 60-50 יום, כ – 1,100 ק”מ, כ – 200 ק”ג לגמל, כ – 22 ק”מ ביום… כיום המשאיות שלי מעבירות מטען כזה תוך יומיים…”7
התבנית:מצודה/חאן/מקור מים – כתחנת דרכים, מופיעה ונמשכת בשינויים קלים בכל התקופות הנזכרות. יחידות המשמר שהוצבו בתחנות אלו היו שילובים אתניים שונים של צבא אימפריאלי ומקומיים. המרחק בין תחנה לתחנה היה בין יום הליכה לבין ימים אחדים. העדויות הארכיאולוגיות לתחנות בחיג’אז או בעומק המדבר הסורי ובצפון-ערב, מעטות ביותר, לפי שעה. עם ההתקרבות למקור מים, היו הגמלים מריחים אותו מרחוק. הגמלים ‘הריקים’ היו מאיצים, מקדימים את השיירה ומדליחים את המים ברגליהם… בתנאי צמא הייתה מתפתחת תחרות סמויה ואכזרית בין נהגי הגמלים על השקיית גמליהם…
ניווט – לעתים היו השבילים נמחים בסופות החול והאבק, והבאשי היה מאבד את הכיוון על-פני מישור האינסופי. הוא היה מחנה את השיירה עד הלילה כדי למצוא את הכיוון על-פי הכוכבים. בסיפורי הנוסעים מוזכרות רוחות השרב של המדבר, הנושבות כמו מתוך ‘כבשן זכוכית’.
הקור בחורף מומחש בכך, שהמים בנאדות העור קפאו לקרח, ולא ניתן היה לשתות מהם עד הצהרים. בעת גשם היו מקומות, שהקרקע נעשתה בהם כה חלקלקה, עד שהגמלים החלו מחליקים ונופלים והיה צורך לעצור את השיירה עד עבור המטר והתייבשות קרום האדמה.8
שבטי המדבר – מעבר השיירות דרך הטריטוריות של שבטי הבדווים היה נושא רגיש בכל התקופות הנזכרות, כאשר מערכת רופפת של תשלומים, יחסי כוחות בין-שבטיים, מתנות ויוקרה מונעים במידה מסוימת פשיטות שוד מצידם…
הובלה סדירה, גביית תשלומי-מעבר וביזת השיירות, היו ענפים מקבילים, שבהם פירנסו אורחות-הסחר את תושבי המדבר.