אירוח בדואי – רקע

אוהלים נודדים - אירוח בדואי

“קיומו של האדם במדבר אינו יכול שלא לעורר פליאה. המדבר אינו ערוך לספק מזון לאדם וגם אם ישכיל להפיקו, מבחינת גופנית הוא אינו בנוי כך שיוכל לעמוד בתנאים הסביבתיים של המדבר. יש איזורים נוחים יותר לחיי אדם על כדור הארץ, ואם אוכלוסיות בחרו לגור במדבר, יש לכך סיבות שצריך לגלותן” (שבתי לוי, בדואים בדרום סיני).

חיים במדבר – סיפור מרתק או סתם ביש מזל ?
הכנסת אורחים – “מלון דרכים” או שבירת שגרה והבדידות ?
אישה בכחול, אישה באדום – תום נעורים או דם החיים או אולי שניהם ?
“קורעת המיתרים” – אמירת לא רבתי או סתם אישה עצבנית ?

אלו ועוד, מאורחות חיי מדבר וחיי בדואים, נפגוש ונכיר במסגרת “אוהלים נודדים”, פעילות המשלבת אירוח ברמות שונות אצל משפחות של בדואים החיות ב”פזורת הבדואים” בנגב, פעילות המאפשרת התוודעות לחיי הבדואים ומסורתם באופן ישיר ללא “תיווך” של אתרי אירוח מסחריים.

מספר משפחות משבט העזזמה – שבט בדואי גדול הנמצאות ברחבי הר הנגב, יחד עם חברת “פטרה תיירות” המתמחה בהפעלת סיורים עם דגש גיאוגרפי ומדברי, חברו יחדיו להפעלת התוכנית “אוהלים נודדים” בה ניתן לבקר ואף לשהות במחיצת משפחות של בדואים במקום מגוריהן ובהתאם למסורת האירוח המפותחת.